D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA informa de les següents dades:

TITULAR DE LA WEB

Raó Social: JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA
CIF: 25483953E
Denominació comercial: BUBALÚ
Domicili fiscal: C/ SANT PERE 25, 2o, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA.
Contacte: INFO@BUBALU.CAT

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.BUBALU.CAT les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

COOKIES

WWW.BUBALU.CAT utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major
eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en WWW.BUBALU.CAT
s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin
deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus
equips. Així mateix, WWW.BUBALU.CAT no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’ usuari des
d’altres servidors.
L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en
WWW.BUBALU.CAT. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per
defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest
moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del
seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari configurés el
seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de WWW.BUBALU.CAT
podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que
requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrà eliminar les cookies de
WWW.BUBALU.CAT implantades en el seu disc dur a qualsevol moment, seguint el procediment establert
en la secció d’ajuda del seu navegador o entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest lloc Web.

POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc Web al Lloc Web de
BUBALÚ, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de
cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc Web amb continguts aliens al mateix,
aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència
dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la
reputació de BUBALÚ.
No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre
BUBALÚ, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el
consentiment de BUBALÚ per a la inserció de l’enllaç, o que BUBALÚ té alguna relació o col·laboració amb
aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per BUBALÚ, sempre que es permeti
un enllaç directe amb el seu Lloc Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre
signe distintiu de BUBALÚ dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits
o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el propi Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a
altres pàgines i portals d’Internet, actuant BUBALÚ com a prestador de serveis d’intermediació de
conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els
llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de
la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat l’enllaç.
L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels
mateixos, i BUBALÚ no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació,
indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si
l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis
són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de BUBALÚ.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic HOLA@BUBALU.CAT , d’aquesta forma, els
usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació
de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit
d’aquesta activitat.

CONDICIONS D’ ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal,
política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.
L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació
vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de
convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol
contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos,
arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia,
programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la
seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són
propietat de JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús,
sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre
les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari,
cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni
s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per
escrit del legítim titular dels mateixos.

XARXES SOCIALS OFICIALS

El prestador de serveis de les pàgines oficials de BUBALÚ a les xarxes socials
Facebook,Twitter,Google+,Otros és l’entitat JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA (d’ara endavant
BUBALÚ) amb C.I.F. 25483953E i domicili social a C/ SANT PERE 25, 2o, 08720 VILAFRANCA DEL
PENEDÈS, BARCELONA i mateix domicili a efecte de notificacions.
L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials
i la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les
plataformes de xarxa social de Facebook,Twitter,Google+,Otros.
Per qualsevol consulta o contacte amb BUBALÚ els usuaris podran comunicar-se a través del número de
telèfon +34660314128 o de la següent adreça electrònica: HOLA@BUBALU.CAT.

Condicions d’ ús de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook, Twitter, Google+, Otros

Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus
drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros.
L’accés i ús de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros està subjecte a més al
compliment de les condicions establertes per Facebook,Twitter,Google+,Otros com a titular de la plataforma
del servei de xarxa social.
Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros
manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.
L’accés i ús de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros està prohibit als menors
de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros es facilita un espai en el qual
l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos
usuaris.
L’ús de la pàgina oficial de BUBALÚ no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.
L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de BUBALÚ de
Facebook,Twitter,Google+,Otros i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està
concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i
polítiques publicades per Facebook,Twitter,Google+,Otros. L’usuari serà l’únic responsable de la
informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti,
posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros.
BUBALÚ no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara
expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de
BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros de les conseqüències de les quals es fa enterament
responsable l’emissor de les mateixes.
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de BUBALÚ en Facebook,Twitter,Google+,Otros finalitats
il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves
activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. JESÚS LAFUENTE DE LA
PORTILLA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin
derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als
usuaris.

En qualsevol cas, JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA no es fa responsable de:

  • El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc Web.
  • La continuïtat dels continguts de la Lloc Web.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que els subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.
  • Els continguts i serveis prestats per altres Llocs Web a les quals pugui tenir accés des de les adreces d’Internet titularitat de JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA.
  • El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc Web.
  • Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA estableix en aquest Lloc Web.
  • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web titularitat de JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA.
  • El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des de l’enllaç establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats continguts albergats en el present Lloc Web.
  • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
  • De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o dels ennllaços inclosos en el Lloc Web de JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA.

Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web

JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant
tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o
modificacions en la informació continguda en el seu Lloc Web, sense que això de lloc, ni dret a cap
reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que
poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc Web. En
qualsevol cas, JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA, durà a terme totes les actuacions necessàries per
restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que
consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc Web i continguts, o per l’incompliment de les
presents
condicions.
En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada
servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin
considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan
administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present
Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc Web.
El no exercici o execució, per part de JESÚS LAFUENTE DE LA PORTILLA de qualsevol dret o disposició
contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i
acord escrit per la seva banda.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De
sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la
jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. JESÚS
LAFUENTE DE LA PORTILLA té el seu domicili a VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Espanya.